Haamer, Kadi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tartu Ülikool, Estonia

  • Methis. Studia humaniora Estonica Vol 6 No 8 (2011) - Artiklid / Articles
    Näitleja (füüsilis-vaimse) kohalolu ja kehastumiskogemuse fenomenoloogiline uurimine postdramaatilise teatri kontekstis. Phenomenological study of the actor’s embodiment experience and (physical and mental) presence in the context of postdramatic theatre
    Abstract  PDF