Kurvet-Käosaar, Leena, Tallinna Ülikool Eesti Kirjandusmuuseum, Estonia