Saarlo, Liina, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum, Estonia