Sarapik, Virve, Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kunstiakadeemia, Estonia