Sarapik, Virve, Eesti Kunstiakadeemia Eesti Kirjandusmuuseum, Estonia