Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Adressaadi dünaamikast Harriet Jacobsi orjanarratiivis "Incidents in a Life of a Slave Girl ja Eduard Vilde ajaloolises romaanis "Mahtra Sõda" / The Impact of Implied Reader on Harriet Jacobs' Slave Narrative Incidents in a Life of a Slave Girl and Eduard Vilde's Historical Novel Mahtra sõda Abstract   PDF
Kadri Naanu
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Aeg maast ikus. Ristikivi metafüüsiline kronotoop / Time in the landscape. Ristikivi’s metaphysical chronotope Abstract   PDF
Õnne Kepp
 
Vol 9, No 12 (2013) Afektiivne pööre humanitaarteadustes Abstract   PDF
Epp Annus
 
Vol 6, No 8 (2011) Aimée Beekmani „Valikuvõimalus“: ühe omanäolise romaani vastuvõtu dünaamikast. Option to Choose by Aimée Beekman: On the dynamics of the reception of an unconventional novel Abstract   PDF
Johanna Ross
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest. A (Hi)story of Maltsvet's Religion and His Journey to the Crimea Details   PDF
Gustav Malts
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Ambivalentsus baltisaksa naiste mälestustekstides. Ambivalence in Baltic German Women’s Autobiographical Writing Abstract   PDF
Maris Saagpakk
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Antiikvärsimõõdud eesti tõlgetes 19. sajandi lõpul – 20. sajandi esimesel poolel / Ancient Meters in Estonian Translations at the End of the 19th Century – the First Half of the 20th Century Abstract   PDF
Maria-Kristiina Lotman
 
Vol 3, No 4 (2009) Argiilma poeetika ja pidulik elu. The poetics of the everyday and festive life Abstract   PDF
Epp Annus
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Armastusest: tõerežiimid, kultuurilised kujutelmad ja kehaline ilmakogemus / On Love: Regimes of Truth, Cultural Imaginaries and the Bodily Experience of Being in the World Abstract   PDF
Epp Annus
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Autobiograafia kui „tõe” diskursus: Lilli Suburgi „Minu saatusega võitluskäik”. Autobiography as the Discourse of “Truth”: Lilli Suburg’s Minu saatusega võitluskäik Abstract   PDF
Eve Annuk
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Autobiograafiline leping Details   PDF
Philippe Lejeune
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Ühe (suure) kultuurinarratiivi saatus: Noor-Eesti. The Fate of a (Great) Cultural Narrative: Young-Estonia Abstract   PDF
Rein Veidemann
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Ühest Juri Lotmani retsensioonist ja nõukogude aja entsüklopeediatest / Some Notes on One Review by Juri Lotman and Encyclopedias of The Soviet Period Abstract   PDF
Igor Pilshchikov, Maria-Kristiina Lotman
 
Vol 6, No 8 (2011) Üksildus küberruumis: autori individuaalsus ja teksti autonoomia. Solitude in Cyberspace: the Individuality of an Author and the Autonomy of a Text Abstract   PDF
Virve Sarapik, Piret Viires
 
Vol 3, No 4 (2009) Ülev ei Kivisildniku luules. Üks lugemisviis. The Sublime „No” in Kivisildnik’s Poetry: A Way of Reading Abstract   PDF
Leo Luks
 
Vol 9, No 12 (2013) Ärkamisaeg, Noor-Eesti ja miski nende vahel. Eesti kirjandusloo küsimusi Juhan Kunderi näitel / National Awakening , Young Estonia and Something In Between. Problems of Estonian Literary History in the Example of Juhan Kunder Abstract   PDF
Pille-Riin Larm
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism „Kiri ütleb, et peab tuginema vene teadusele…“ ÜK(b)P Keskkomitee 16. juuli 1947. aasta kinnine kiri professorite N. Kljujeva ja G. Roskini süüasjas ja selle ajaloolisest kontekstist / Closed letter of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) of July 16, 1947: Its historical context Abstract   PDF
Tõnu Tannberg
 
Vol 9, No 12 (2013) „Kui kõik pirrud kahel otsal”: eepilise poliitika tagasitulek / “When All Spills at Both Their Ends”. The Return of Epic Politics Abstract   PDF
Tarmo Jüristo
 
Vol 6, No 8 (2011) „Kultuuritõlge ruudus: Gérard Genette „Tõenäolisus ja motivatsioon” („Vraisemblance et motivation”) Details   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 6, No 8 (2011) „Otsekui maailm klaasseina taga…” Allikainest Aleksander Aspeli hiliseluloole Details   PDF
Mart Orav
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris „Tabamata ime“ tabatud proovid / Captured rehearsals of “The Inscrutable Mystery” Details   PDF
Maris Balbat, Kirsten Simmo
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" „Vana tuuletallaja”: August Kitzbergi mälestused eesti autobiograafia tüvitekstina. ”The Windhover in Youth and Age”: August Kitzberg and the Founding Texts of Estonian Autobiography Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue “Viimne reliikvia” ja “Kolme katku vahel”: ruumist eesti ajalookirjanduse ekraniseeringutes / The Last Relic and Between Three Plagues: On Space in Film Adaptations of Estonian Historical Fiction Abstract   PDF
Eva Näripea
 
Vol 15, No 19 (2017) Ben Highmore ja esteetiline uurijateadlikkus. Saateks Abstract   PDF
Epp Annus
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Bernhard Linde. Noor-Eesti vooriülem. Bernhard Linde. Leader of the Young Estonian Pack Abstract   PDF
Jaanus Kulli
 
1 - 25 of 229 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>