Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Bildungsroman – veel üks Tartu lisandus romaaniteooriasse Abstract   PDF
Liina Lukas
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Building in the Daytime, Demolishing at Night. Päeval ehitades, öösel lõhkudes Abstract   PDF
Jaak Rähesoo
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Clichés of Theatrical Gesture in the Recent History of Latvian Theatre. Žestide klišeed läti teatri lähiajaloos Abstract   PDF
Valda Cakare
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture David Chioni Moore’ i vaated nõukogude postkolonialismile. Details   PDF
Epp Annus
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Diasporaa-eestlaste enesekuvand muutuvas maailmas / The self-image of diaspora Estonians in the changing world Abstract   PDF
Triinu Ojamaa, Kristel Karu-Kletter
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Digimodernistlik eesti kirjanik / The Digimodernist Estonian Writer Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Eessõna Details   PDF
Marin Laak
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Eesti antiigitõlke traditsioonid / Traditions of Estonian Translation from Ancient Greek and Latin Abstract   PDF
Janika Päll
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Eesti autobiograafilise kirjutuse kujunemisest 18. sajandist Teise maailmasõjani. The Development of Estonian Autobiographical Writing from the 18th Century to the Second World War Abstract   PDF
Rutt Hinrikus
 
Vol 9, No 12 (2013) Eesti luuletaja päris oma prantsuse luuleraamat. August Sanga, Jaan Krossi ja Ain Kaalepi loomingust 1960. aastail / An Estonian Poet’s Own Book of French Poetry. About the Works of August Sang, Jaan Kross and Ain Kaalep in the 1960s Abstract   PDF
Katre Talviste
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Eesti pagulaskirjanduse keskus ja perifeeria / The centre and periphery of Estonian exile literature Abstract   PDF
Sirje Olesk
 
Vol 3, No 4 (2009) Eesti patsient. Haiguse ja haige inimese kujutamise mudel 19. sajandi eesti kultuuris ja kirjasõnas. The Estonian Patient: A Model for the Representation of Illness and the Ill in 19th Century Estonian Culture and Letters Abstract   PDF
Janek Kraavi
 
Vol 15, No 19 (2017) Eesti teatrite repertuaari koostamise põhimõtted 1986–2006 / Principles for building the repertoire of Estonian theatres in 1986–2006 Abstract   PDF
Sven Karja
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Eesti Vabariigi sümboolne kapital ja suuline tõlge aastatel 1918–1940 / Oral Interpreting in the Diplomatic Communication of the Estonian Republic 1918-1940 Abstract   PDF
Karin Sibul
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Eesti venekeelse kirjanduse nullindate põlvkond: vastuvõtt ja tõrked omaks tunnistamisel / The Generation of the 2000s in the Russian Literature of Estonia: Acceptance and Obstacles to Acknowledgement Abstract   PDF
Igor Kotjuh
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Ef fect of Tradition and Innovation on an Actor’s Work Over Time: The example of Salme Reek. Traditsiooni ja uuenduse mõju näitlejaloomingule läbi aja: Salme Reegi näide Abstract   PDF
Eike Värk
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Eksiilkirjanduse pingeväljadest tekstide ja kontekstide kaudu Abstract   PDF
Kadri Tüür, Marin Laak
 
Vol 15, No 19 (2017) Enn Koemetsa kirjad Heino Liimetsale 1942–1963 ehk kuidas on kasvatatud teadlaseks / Enn Koemets’ letters to Heino Liimets 1942–1963 or how scientists are raised Abstract   PDF
Airi Liimets
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Erich Auerbachi maailmakirjanduse filoloogia. Saatesõna tõlkele / Erich Auerbach’s Philology of World Literature Abstract   PDF
Liina Lukas
 
Vol 15, No 19 (2017) Esteetiline on oluline: kirjutamine ja kultuuriuuringud Abstract
Ben Highmore
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Esteetilise suhtumise mõiste Nõukogude Eesti esteetikas. The Concept of Aesthetic Approach in Soviet Estonian Aesthetics Abstract   PDF
Marek Volt
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Euroopa-ihalusest taasiseseisvusperioodi autobiograafiates / European Identifications in Post-Soviet Estonian Life Writing Abstract   PDF
Leena Kurvet-Käosaar
 
Vol 9, No 12 (2013) Faddei Bulgarin ja baltisakslased: enese positsioneerimine äratuskella metafoori kaudu / Faddey Bulgar in and the Baltic Germans. Self-positioning Through the Metaphor of an Alarm Clock Abstract   PDF
Boris Veizenen
 
Vol 15, No 19 (2017) Festivalide funktsioon kodu- ja eksiileesti kultuurisuhtluse kujunemisloos / Role of cultural festivals in the development of cultural relations between the Estonian homeland and diaspora Abstract   PDF
Triinu Ojamaa
 
Vol 3, No 4 (2009) Flanöör nõukogude provintsipealinnas. Üks vaatenurk Peeter Sauteri romaanile „Indigo”. The Flaneur in a Soviet Provincial Capital: A Perspective on Peeter Sauter’s Novel Indigo Abstract   PDF
Ivo Heinloo
 
26 - 50 of 229 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>