Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Foreword Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Grupuskulaarne identiteediloome paremäärmuslaste võrgusuhtluses / The Formation of Groupuscular Identity in the Web Communication of the Estonian Extreme Right Abstract   PDF
Mari-Liis Madisson, Andreas Ventsel
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Gustav Maltsa käsikirjast. On the Manuscript of Gustav Malts Details   PDF
Rutt Hinrikus
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Hamlet’s Being and Not-Being − Dynamics of the Aesthetic Object of Theatrical Performance. Hamleti olemine ja mitte-olemine − teatrietenduse esteetilise objekti dünaamika Abstract   PDF
Mariusz Bartosiak
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Heinrich Stahli ja Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlke kõrvutus / An Attempt at the Comparison of the Translations of the New Testament by Heinrich Stahl und Johannes Gutslaff Abstract   PDF
Kristiina Ross
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Honoraripoliitikast Eestis stalinismi perioodil. The Politics of Royalties in Estonia During the Stalinist Era Abstract   PDF
Eve Annuk
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber How to Popularize Radicality. Kuidas populariseerida radikaalsust Abstract   PDF
Pirkko Koski
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Ilukirjanduse tõlked 20. sajandi esimese poole Eesti ja Soome raamatutoodangus (1900–1940) / Translations of Belles-Lettres in the Book Production of Estonia and Finland during the First Half of the 20th Century (1900–1940) Abstract   PDF
Aile Möldre
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Improvisation Theatre Performance as Maintaining and Breaking Cultural Model Narratives. Artiklis uuritakse, kuidas improvisatsiooniteater ja seda žanri harrastavad trupid kannavad edasi teatud tüüpi kultuurilisi narratiive, mida samas mõjutavad reaalsed Abstract   PDF
Reetta Jokinen
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Inimkonna hämarus: Marie Under ja saksa ekspressionism / The Twilight of Humanity: Marie Under's Translations of German Expressionist Poetry Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Intervjuu Merle Karusooga / Interview with Merle Karusoo Details   PDF
Merle Karusoo, Anneli Saro, Tanel Lepsoo
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Isamaalaulud ja okupatsioonirežiim – nostalgia, utoopia ja reaalsus. Estonian Patriotic Songs and the Occupational Regime – Nostalgia, Utopia and Reality Abstract   PDF
Kanni Labi
 
Vol 6, No 8 (2011) Iseseisvusdeklaratsioonid 1776–1918. The Estonian Declaration of Sovereignty: An Example of the Civilizing Force of Hypocrisy Abstract   PDF
Hent Kalmo
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Itaalia konstrueerimine nõukogude reisikirjas. The Construction of Italy in Soviet Travelogues Abstract   PDF
Anneli Kõvamees
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) J. Randvere „Ruthist” – eesti kirjandusliku dekadentsi ühest esimesest näitest. On J. Randvere’s Ruth: One of the First Examples of Estonian Literary Decadence Abstract   PDF
Mirjam Hinrikus
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Jüri Talvet Juhan Liivi radadel / Jüri Talvet on the Trails of Juhan Liiv Abstract   PDF
Tanar Kirs
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Jüri Talvet maailmaluule tõlgendajana / Jüri Talvet’s Interpretations of World Poetry Abstract   PDF
Lauri Pilter
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Jüri Talveti filoloogiline teekond: hispaaniakeelsest maailmast Eestisse ja tagasi / Jüri Talvet’s Philological Journey: from the Spanish-speaking World to Estonia and Back Abstract   PDF
Rein Veidemann
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Johannes Aavik ja prantsuse keel. Johannes Aavik and the French Language Abstract   PDF
Antoine Chalvin
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Juhan Liivi käsitus luulekunstist / Juhan Liiv's Conception of Poetics Abstract   PDF
Tanar Kirs
 
Vol 6, No 8 (2011) Jutustuse ja romaani vahel: Elisabeth Aspe linn. Between a story and a novel : Elisabeth Aspe’ s town Abstract   PDF
Elle-Mari Talivee
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Ka sisaliku tee kivil jätab jälje. Tantsuteatri uurimise metodoloogiast Rahel Olbrei pärandi näitel / Even a Lizard’s Path on Stone Leaves a Trace: Methodological Issues on Dance Research from the Example of Rahel Olbrei's Legacy Abstract   PDF
Heili Einasto
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Kaarel Irdi repertuaaripoliitilised vaated Vanemuise teatri juhina. Kaarel Ird’s Repertoire Policy as Manager of the Vanemuine Theatre Abstract   PDF
Jaak Viller
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile. Details   PDF
Tiina Saluvere
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Kakskümmend aastat Interlitterariat / Twenty Years of Interlitteraria Abstract   PDF
Rein Veidemann
 
51 - 75 of 229 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>