Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Kammerlikust karmiks. Karm stiil nõukogude eesti rahvusliku kunsti delegaadina / Soviet Severe style as a representative of national particularities in Estonian art Abstract   PDF
Kädi Talvoja
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Karl Ristikivi ajalooliste romaanide sari: võrdlus Dante Alighieri „Jumaliku komöödiaga“ / Karl Ristikivi’s series of historical novels: a comparison with Dante’s Divine Comedy Abstract   PDF
Krista Keedus
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Karl Ristikivi Vahemere-ruum / Karl Ristikivi’s Mediterranean space Abstract   PDF
Brita Melts
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Kas "balti kirjanik" on olemas? / Does the "Baltic Writer" Exist? Abstract   PDF
Cornelius Hasselblatt
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Kas post - postkoloniaalses on post - postsovetlikus? Globaalse postkoloniaalse kriitika poole. Details   PDF
David Chioni Moore
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Küsimus „vene mõjust” Friedebert Tuglase artiklis „Valeri Brjussov”. The Question of Russian Influence on Friedebert Tuglas’ article ”Valeri Brjussov” Abstract   PDF
Lea Pild
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Keeleliste elulugude uurimisvõimalusi: Dagmar Normeti mitmekeelne lapsepõlv Eestis. Possibilities of Research on Linguistic Biographies: Dagmar Normet, a Multilingual Childhood in Estonia Abstract   PDF
Anna Verschik
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Kirjanduslikest kontaktidest läbi raudse eesriide / Literary contacts through the iron curtain Abstract   PDF
Marin Laak
 
Vol 9, No 12 (2013) Kirjandusteoreetilise ühendvälja poole / Unified Theoretical Field Perspectives Abstract   PDF
Arne Merilai
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Kirjaniku maapagu: eksiili rõõmust ja vaevast / Writerly Exile: Anguish, Joy, and Worldliness Abstract   PDF
Tiina Kirss
 
Vol 9, No 12 (2013) Kodu käsitlused Jaan Kaplinski luules / The Concept of Home in Jaan Kaplinski’s Poetry Abstract   PDF
Ene-Reet Soovik
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Kohustus kannatada, et näha ja mõista. Ene Mihkelsoni ja Ingeborg Bachmanni kirjanikunägemus. The Writer’s Duty to Suffer in Order to See and Understand: The Literary Vision of Ene Mihkelson and Ingeborg Bachmann Abstract   PDF
Aija Sakova
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Kolm Eesti Robinsoni: Daniel Defoe romaan eesti tõlkes / Three Estonian Robinsons: Daniel Defoe’s Novel in Estonian Translation Abstract   PDF
Ene-Reet Soovik, Kaisa Vaher
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis. Research on the Lifestyles of School Students in Soviet Estonia Abstract   PDF
Airi Liimets
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Kuidas kirjutatakse tõlkelugu? Abstract   PDF
Anne Lange, Daniele Monticelli
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Kujunemisromaani olemusest. Ettekanne, peetud 12. detsembril 1819 Tartu ülikoolis Abstract   PDF
Karl Morgenstern
 
Vol 15, No 19 (2017) Kunst kui tundenakkus: Lev Tolstoi kunstidefinitsioon analüütilises perspektiivis / Art as emotional infectiousness: Lev Tolstoy’s definition of art in the analytical perspective Abstract   PDF
Marek Volt
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Kurjus ja tema teisik / Evil and its Double Abstract   PDF
Anne-Marie Le Baillif
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Laps(epõlv) 19. sajandi teise poole Eestis omaelulooliste tekstide näitel. Child(hood) in 19th Century Estonia: a Study of Autobiographical Texts Abstract   PDF
Ave Mattheus
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Lavakujunduse nähtamatust olekust. Mängu esteetika lavaruumi loomisel / The Invisible Dimension of Scenography. Aesthetics of Play in Creating Stage Space Abstract   PDF
Liina Unt
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Lepapuise Pegasusega Rooma poole. Bernard Kangro käsikirjast „Sõit Rooma” Abstract   PDF
Maarja Hollo
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Looking in from the Outside: Jeff Johnson. The New Theatre of the Baltics. From Soviet to Western Influence in Estonia, Latvia and Lithuania. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, 2007 Details   PDF
Maris Peters
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Ma tõstan klaasi vene rahva terviseks: sotskolonialismi diskursiivsed alustalad / I propose a toast to the Russian people: discursive foundations of Soviet colonialism Abstract   PDF
Epp Annus
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal / Conceptualizations of World Literature in Estonia and Elsewhere Abstract   PDF
Liina Lukas
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Maailmakirjanduse paabel kutsub teisi keeli kuulama. ICLA konverents Viinis, 21.07–27.07.2016 / The Babel of World Literature and a Call to Listen to Other Languages. ICLA Congress in Vienna, 21.07–27.07.2016 Abstract   PDF
Inga Sapunjan
 
76 - 100 of 229 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>