Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Maamesilasena maailmas ehk lihtsalt Jüri Talveti meetodist / On Jüri Talvet’s Comparative Method Abstract   PDF
Arne Merilai
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Maria Tymoczko angažeeritud tõlketeadus Details   PDF
Anne Lange, Miriam Anne McIlfatrick-Ksenofontov
 
Vol 3, No 4 (2009) Marie Underist, P. Mustapääst ja 1920. aastate ballaadidest. On Marie Under, P. Mustapää, and Ballads of the 1920s Abstract   PDF
Satu Grünthal
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Marta Sillaotsa eksplitsiitne ja implitsiitne tõlkepoeetika / Marta Sillaots: The Implicit and Explicit Poetics of Translation Abstract   PDF
Katiliina Gielen
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Matemaatiline mäng ja „pronksiaeg“. Karl Ristikivi ajalooliste teoste struktuur / The mathematical game and the “Bronze Age”: The structure of Karl Ristikivi’s historical works Abstract   PDF
Maret Vaher
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Mälestuste kogumisprotsessis loodud tekstide žanrilisus. 1905. aasta sündmuslugude näitel. Generic Status of Texts Created in the Process of Collecting Memories Abstract   PDF
Tiiu Jaago
 
Vol 3, No 4 (2009) Mäletamine ja nostalgia Karl Ristikivi romaanis „Kõik, mis kunagi oli” ning Bernard Kangro Joonatani -romaanides. Remembering and Nostalgia in Karl Ristikivi`s novel „All that Once Was” and Bernard Kangro’s Joonatan-novels Abstract   PDF
Maarja Hollo
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Mälukultuur ja moraalne tunnistus: Teise maailmasõja mäletamine Bernard Kangro Tartu-romaanides / Memory Culture and Moral Witness. Remembering the Second World War in Bernard Kangro's Tartu novels Abstract   PDF
Maarja Hollo
 
Vol 15, No 19 (2017) M-äng Mati Undi „Tühirannas“ ja „Via regias“ / Angst and play in the fiction of Mati Unt Abstract   PDF
Eliisa Puudersell
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Märkmeid metamodernismist Abstract   PDF
Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker
 
Vol 6, No 8 (2011) Mütoloogilisest mõtlemisest kahe-jalaga-maa-peal-seletustes. On mythological thinking in the representation of the concept two-feet-on-the-ground Abstract   PDF
Mari-Liis Madisson
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Mõistete rägastikus: autobiograafiast omaelulookirjutuseni. In a Maze of Concepts: From Autobiography to Life Writing Abstract   PDF
Leena Kurvet-Käosaar
 
Vol 3, No 4 (2009) Mõjuäng: luuleteooria. Clinamen ehk poeetiline väärlugemine Details   PDF
Harold Bloom
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Mõningaid tähelepanekuid Johannes Aaviku kirjanduslikust prantsuse-orientatsioonist ja tõlketegevuse spetsiifikast. Some Observations concerning Johannes Aavik’s French Orientation in Literature, and the Specificity of his Translation Activities Abstract   PDF
Kaia Sisask
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Mõtisklusi Rilkest. Some Considerations Regarding Rilke. Abstract   PDF
Mari Tarvas
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Meie saarelt Mnemosyne juurde. Saar kui omaelulooline kujund Bernard Kangro loomingus. From Our Island to Mnemosyne. The Island as an Autobiographical Figure in Bernard Kangro’s work Abstract   PDF
Maarja Hollo
 
Vol 3, No 4 (2009) Meistrist epigooniks, epigoonist ikooniks: Jakob Liivi luule retseptsioonist. From Master to Epigone, from Epigone to Ikon: On the Reception of Jakob Liiv’s Poetry Abstract   PDF
Pille-Riin Larm
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Millisena paistab meile nõukogude aeg? Details   PDF
Sirje Olesk, Tiina Saluvere
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Minakirjutusest. Tõnu Õnnepalu, Mihkel Raua ja Madis Kõivu näitel. On Self-Writing Abstract   PDF
Aare Pilv
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Mis Noor-Eesti Liivi -kaanonisse ei mahtunud. Juhan Liiv and Young Estonia Abstract   PDF
Jüri Talvet
 
Vol 6, No 8 (2011) Moe fenomen. The Phenomenon of Fashion Abstract   PDF
Ines Piibeleht
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Murdelisest tegelaskõnest "Tõe ja õiguse" I osas / Dialect in the Speech of Characters in A. H. Tammsaare’s Truth and Justice Part I Abstract   PDF
Maria Mandri
 
Vol 9, No 12 (2013) Naeruse lause huligaansest tõetruudusest, Jüri Üdi näitel / On Laughter, Truthfulness, and Hooliganism as Unfolded in the Writings of Jüri Üdi Abstract   PDF
Liisi Rünkla
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber National Theatres in Transition. Muutuvad rahvusteatrid Abstract   PDF
Steve Wilmer
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Näitamise ambivalentne poeetika: J. G. Ballardi „Crash” / The Ambivalent Poetics of Showing in J. G. Ballard's „Crash“ Abstract   PDF
Jaak Tomberg
 
101 - 125 of 229 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>