Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Pühaduse performatiivsus ja kristlik teater / The Performativity of Sacrality and Christian Theatre Abstract   PDF
Madis Kolk
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Pegasus ja puuhobune. James Joyce’i „Kunstniku noorpõlveportree” ja Friedebert Tuglase „Felix Ormusson”. Pegasus and the Wooden Horse: James Joyce’s Portrait of the Artist as a Young Man and Friedebert Tuglas’ Felix Ormusson Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Pilgusadu läbi elu: Ono no Komachi tõlkimisest / Falling Like Rain through Life: Translating Ono no Komachi Abstract   PDF
Alari Allik
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Pilk ingliskeelse kirjanduse tõlgetele 18. sajandi lõpust 20. sajandi algusveerandini / A Look at Estonian Translations of English Literature from the late 18th Century to the Early 20th Century Abstract   PDF
Krista Mits
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Poliitiline esteetika ja selle empiirilised rakendused: nõukogude ühismajand kui spetsiifiline tajumaailm / Soviet Aesthetics and its Empirical Applications: the Collective Farm as a Specific Sensorium Abstract   PDF
Margus Vihalem
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Postdramaatiline teater ja autobiograafiline lavastus sotsiaalses kontekstis. Postdramatic Theatre and Autobiographical Performance in Its Social Context Abstract   PDF
Anneli Saro
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Postkolonialism ja 20. sajandi Balti draama: Benedikts Kalnačsi monograafiast „20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options“ / Postcolonialism and 20th Century Baltic Drama: about the monograph by Benedikts Kalnačs, 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options Abstract   PDF
Luule Epner
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Postkolonialismi pealetung post -sovetoloogias: kas paradigmamuutuse künnisel? The Rise of Post-Colonialism in Post-Soviet Studies: Witnessing the Paradigm Change Abstract   PDF
Epp Annus
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Postmodernistlikke jooni eesti noore režissuuri lavastustes 1969–1975 / Postmodernist Traits in the Performances of Young Estonian Directors 1969-1975 Abstract   PDF
Rein Heinsalu
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Privaatne ja avalik nõukogude aja mõistmises ühe keskastme juhi eluloo näitel. Private and Public in the Soviet Era: The Example of a Mid-Level Manager’s Life Story Abstract   PDF
Ene Kõresaar, Kristi Jõesalu
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Privaatse ja avaliku dünaamikast hilisstalinismiaegses Eesti džässikultuuris / The dynamics of the private and the public in Estonian jazz culture of the late Stalinist era Abstract   PDF
Heli Reimann
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Rahvusliku ajaloo tõlgendusi eesti draamas ja teatris 1970.–1980. aastatel. Interpretations of National History in Estonian Drama and Theatre in the 1970s–1980s Abstract   PDF
Piret Kruuspere
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Reaalsuse re/presenteerimise strateegiad etenduskunstides / Strategies to Re-(Present) Reality in the Performing Arts Abstract   PDF
Anneli Saro
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Regilaul tuulte pöörises. Eesti folkloristika poliitiliste muutuste ajajärgul 20. sajandi keskel / Regilaul in the whirlpool. Estonian folkloristics during the political changes in the middle of the 20th century Abstract   PDF
Liina Saarlo
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Religioossed motiivid „Rooma päevikus“ ja „Hingede öös“. Võrdlevaid tähelepanekuid / Religious motifs in Roman Diary and All Souls’ Night: comparative observations Abstract   PDF
Maarja Vaino
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Representatsioon, presentatsioon ja kohalolu teatris / Representation, presentation and presence in theatre Abstract   PDF
Anneli Saro, Kristiina Reidolv, Tanel Lepsoo
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Retsensioon Jaan Laasi raamatu „Teadus diktatuuri kütkeis. Eesti teadusest ja kõrgharidusest natsionaalsotsialistliku ja sovetliku teaduspoliitika raames. Epikriis” (Tallinn: Argo, 2010. 504 lk) kohta. Details   PDF
Anu Raudsepp, Hillar Toomiste
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Ridala ikoonikast sümbolismi esteetika taustal. On Ridala’s Iconics in the context of Symbolist Aesthetics Abstract   PDF
Ülar Ploom
 
Vol 6, No 8 (2011) Romaanist ja rahvusest postkolonialismi diskursuses. Details   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Saateks Abstract   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 3, No 4 (2009) Saateks Details   PDF
Andrus Org
 
Vol 6, No 8 (2011) Saateks Details   PDF
Marin Laak, Jaak Tomberg
 
Vol 9, No 12 (2013) Saateks Abstract   PDF
Mart Velsker
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Saateks Abstract   PDF
Marin Laak, Kanni Labi
 
Vol 15, No 19 (2017) Saateks Abstract   PDF
Marin Laak, Kanni Labi
 
151 - 175 of 229 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>