Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Saateks / Foreword Abstract   PDF
Liina Lukas
 
Vol 10, No 13 (2014): Eksiilkirjanduse erinumber Saatesõna Edward Saidi essee „Reflections on Exile“ tõlkele Abstract   PDF
Tiina Kirss
 
Vol 3, No 4 (2009) Saatesõna tõlkele Details   PDF
Tiina Ann Kirss
 
Vol 4, No 5-6 (2010): Special issue on life writing "The Role of Life Writing in Estonian Cultural History" Saatesõna tõlkele Details   PDF
Leena Kurvet-Käosaar
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Sajand hiljem. Mida Noor-Eesti tegi ja mida ta ei teinud. A Century Later: What Young Estonia Did – and What it Did Not Do Abstract   PDF
Cornelius Hasselblatt
 
Vol 1, No 1-2 (2008): Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus / Special issue on Noor-Eesti (Young Estonia) Saksa kirjandus Noor-Eesti ajal. Young Estonia and German Literature Abstract   PDF
Liina Lukas
 
Vol 3, No 4 (2009) Saladused ja narri kuju Anton Hansen Tammsaare poeetikas. Secrets and the Figure of the Fool in Anton Hansen Tammsaare’s Poetics Abstract   PDF
Maarja Vaino
 
Vol 3, No 4 (2009) Sammas ja labürint: Jüri Ehlvesti tekstuaalsest ruumist. Column and Labyrinth: On Jüri Ehlvest’s Textual Space Abstract   PDF
Virve Sarapik
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Sõdadevaheline vene emigratsioon suures ilmas ja väikeses Eesti / Interwar Russian Emigration in the Larger World and "Little Estonia" Abstract   PDF
Irina Belobrovtseva, Aurika Meimre
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Sõjakaadrite sobitamine isamaa ekraanidele. Sõda taasiseseisvumisjärgses eesti mängufilmis / Reframing War for the Nation-state’s Screens Abstract   PDF
Mari Laaniste
 
Vol 9, No 12 (2013) Seesama romaan? Jaan Kaplinski „Seesama jõgi” teisel pool Läänemerd / The Same Novel? Jaan Kaplinski’s The Same River on the Other Shore of the Baltic Sea Abstract   PDF
Sirel Heinloo
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Site as Performance: Kathleen Irwin. The Ambit of Performativity. How Site Makes Meaning in Site-Specific Performance. Helsinki: University of Arts and Design Helsinki, 2007 Details   PDF
Liina Unt
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Staging the Nation: the Case of Lithuanian Fin de Siècle Theatre Productions in Foreign Industrial Centers. Lavastades rahvust: Leedu fin de siècle’i lavastused välismaistes tööstuskeskustes Abstract   PDF
Edgaras Klivis
 
Vol 16, No 20 (2017): Sotskolonialismi erinumber / Special issue on Soviet colonialism Stalinismi „Teised“: Ilmi Kolla kui teisitimõtleja / Stalinism’s ”Others”: Ilmi Kolla as a dissenter Abstract   PDF
Eve Annuk
 
Vol 9, No 12 (2013) Tabud ja reeglid. Sissevaateid eesti laagriromaani / Taboos and Rules. Insights into Prison Camp Novels by Estonian Writers Abstract   PDF
Anneli Kõvamees
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Taistolased – kas sinisilmsed idealistid või ortodokssed stalinistid? The Taistoists – Blue-Eyed Idealists or Orthodox Stalinists? Abstract   PDF
Sirje Olesk
 
Vol 9, No 12 (2013) Tartu Kirjandusmaja ja kultuurkapital Abstract   PDF
Krista Ojasaar
 
Vol 6, No 8 (2011) Tõenäolisus ja motivatsioon Details   PDF
Gerard Genette
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Tõlkeloo arvukad dimensioonid Details   PDF
Hannu K. Riikonen
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Tõlkelugu ja kultuurimälu / Translation History and Cultural Memory Abstract   PDF
Elin Sütiste
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Tõlkepärl eesti ilukirjanduse algusaegadest – esimene eestikeelne robinsonaad / A Translation Gem from the Beginnings of Estonian Literature - the First Robinsonade Abstract   PDF
Ave Mattheus
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Tõlkepoeetikast teksti ja keele taustal / On the Poetics of Translation Abstract   PDF
Anne Lange, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Tõlkija kui nähtamatu maag: näiteid hispaaniakeelse kirjanduse tõlgetest Jüri Talveti tõlkemõtte valguses / Translator as an Invisible Magician: Some Examples of Spanish Literature Translations in the Light of Jüri Talvet’s Translational Thought Abstract   PDF
Klaarika Kaldjärv
 
Vol 7, No 9/10 (2012): Tõlkeloo erinumber / Special issue on Translation History Tõlkimine ja poliitiline angažeeritus. Aktivism, sotsiaalne muutus ja tõlkimise roll geopoliitilistes nihetes Details   PDF
Maria Tymoczko
 
Vol 15, No 19 (2017) Teatrietenduste sünkroontõlkest eesti keelest vene keelde aastatel 1944–1991 / Simultaneous interpreting of theatre performances from Estonian into Russian from 1944 to 1991 Abstract   PDF
Karin Sibul
 
176 - 200 of 229 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>