Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 7 (2011): Nõukogude aja erinumber / Special issue on Soviet culture Teatriuuenduse retseptsioonist sünkroonkriitikas. The Reception of Theatrical Renewal in Contemporary Criticism Abstract   PDF
Luule Epner
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Teispool draamat: tekst nullindate teatris / Beyond Drama: Text in the Theatre of the 2000s Abstract   PDF
Luule Epner
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber The “Golden Section“ of Estonian Theatre History: Sajandi sada sõnalavastust (Estonian Theatre 100. One Hundred Drama Stagings). Compiled and commented by Reet Neimar. Tallinn: Estonian Encyclopaedia Publishers, 2007. Details   PDF
Piret Kruuspere
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber The Dynamics of the Estonian Theatre System: in Defence of Repertoire Theatre. Eesti teatrisüsteemi dünaamika: repertuaariteatri kaitsel Abstract   PDF
Anneli Saro
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber The Shifting Point: Rewriting the Theatre Tradition on the Margins of Postmodern Culture. Nihkuv vaatepunkt: teatritraditsiooni ümberkirjutamine postmodernistliku kultuuri äärealadel Abstract   PDF
Jurgita Staniškyte
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Theatre – a Building, a Company, an Art Form: Terminology versus Reality. Teater – maja, trupp, kunstiliik: terminoloogia versus reaalsus Abstract   PDF
Willmar Sauter
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Theatre in a Contorted Mirror of Satire: Lithuanian Example from 1924–1940. Teater satiiri kõverpeeglis: Leedu näide aastaist 1924−1940 Abstract   PDF
Martynas Petrikas
 
Vol 2, No 3 (2009): Theatre: Stability and Dynamics / Teatriteaduse erinumber Theatre: Stability and Dynamics Abstract   PDF
Luule Epner, Anneli Saro
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Timotheus Vermeuleni ja Robin van der Akkeri metamodernism Abstract   PDF
Piret Viires
 
Vol 12, No 15 (2015): Vabanumber / Varia issue Tooma rõõmusõnumid Abstract   PDF
Arne Merilai
 
Vol 9, No 12 (2013) Topeltstandardid Eesti Televisiooni partei-algorganisatsioonis aastatel 1968–1988 / Double Standards at the Communist Party Sub-organisation at Eesti Televisioon 1968 –1988 Abstract   PDF
Marek Miil
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Tunnistaja ning rapsood ehk jutuvestja tagasitulek / Witness and Rhapsode or Return of Storyteller Abstract   PDF
Jean-Pierre Sarrazac
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Tunnistamisest ja draama uuenemisest. Jean-Pierre Sarrazaci teatriteooria / Witnessing and Renewal of Drama. The Theatre Theory of Jean-Pierre Sarrazac Details   PDF
Tanel Lepsoo
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Uku Masingu luule arhailine kujundisüsteem / The Archaic Figurative System of Uku Masing’s Abstract   PDF
Külliki Kuusk
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Unelõiv ja Saarepiiga: Jüri Talveti kirjanduslik "Kalevipoeg" / The Rhisomes of „Kalevipoeg“: Literary Interpretation of the Estonian National Epic by Jüri Talvet Abstract   PDF
Marin Laak
 
Vol 15, No 19 (2017) Unikaalne ja universaalne nukuteatrikunstis / Unique and universal in the art of puppetry Abstract   PDF
Maria Usk
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Uusklassikaline luuletraditsioon varauusaja Tallinnas ja Tartus / Humanist Greek and Neo-Latin poetry in Early Modern Tallinn and Tartu Abstract   PDF
Janika Päll
 
Vol 6, No 8 (2011) Valikuid ja võimalusi: ülevaade Uku Masingu luuletõlkimisest. Choices and possibilities: A survey of Uku Masing’s poetry translations Abstract   PDF
Aile Tooming
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Vanaheebrea luule poeetika, juhatuseks / Ancient Hebrew Poetry: An Introduction to Its Poetology Abstract   PDF
Urmas Nõmmik
 
Vol 11, No 14 (2015): Representatsioon draamas ja teatris Vägivaldne surm Aischylose tragöödias „Agamemnon“ / Violent death in Aeschylus’s tragedy “Agamemnon” Abstract   PDF
Karina Talts
 
Vol 8, No 11 (2013): Nullindate erinumber / Special issue on the 2000s Väike teatmik (Tartu) paranoiakriitilise risoomi kohta / A Small Guide to the (Tartu) Paranoiac-Critical Rhizome Abstract   PDF
Aare Pilv
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Värss ja proosa Abstract   PDF
Juri Lotman, Maria-Kristiina Lotman, tlk
 
Vol 14, No 17/18 (2016): Võrdleva kirjandusteaduse erinumber / Special Issue on Comparative Literature Võrdleva kirjandusteaduse ja maailmakirjanduse sümbiootilise koosolu väljavaatest / Towards a Symbiotic Coexistence of Comparative Literature and World Literature Abstract   PDF
Jüri Talvet
 
Vol 13, No 16 (2015): Poeetika erinumber / Special issue on poetics Veel kord regilaulu parallelismist, poeetilisest sünonüümiast ja analoogiast/ Once more on the parallelism of runosong, on the poetical synonymy and analogy Abstract   PDF
Mari Sarv
 
Vol 15, No 19 (2017) Vellerismist – ühest erilisest väikevormist / About one specific minor form—Wellerism Abstract   PDF
Anneli Baran
 
201 - 225 of 229 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>