Comparative Slavic Metrics. Evolution of Aims and Methods of Investigation

Lucylla Pszczołowska

Full Text:

PDF

References


Červenka, Miroslav; Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1995. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. VI: Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1978. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. I: Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Wrocław: Ossolineum.

Kopczyńska, Zdzisława, Pszczołowska, Lucylla (eds.) 1984. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. II: Organizacja składniowa. Wrocław: Ossolineum.

Pszczołowska, Lucylla (ed.) 1988. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. III: Semantyka form wierszowych. Wrocław: Ossolineum.

Pszczołowska, Lucylla 2002. Wiersz – styl – poetyka. Kraków: Universitas.

Pszczołowska, Lucylla; Lotman, Mihhail (eds.) 2011. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. IX: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1992. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. IV: Wiersz przekładu. Mickiewicz i Puszkin. Wrocław: Ossolineum.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1993. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. V: Sonet. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 1998. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. VII: Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pszczołowska, Lucylla; Urbańska, Dorota (eds.) 2004. Słowiańska Metryka Porównawcza. T. VIII: Krótkie rozmiary wierszowe. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Ulicka, Danuta; Bolecki, Włodzimierz (eds.) 2012. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Warsawa: Wydawnictwo IBL.
DOI: https://doi.org/10.12697/smp.2014.1.2.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

ISSN 2346-6901 (print)
ISSN 2346-691X (online)