Editorial

  • Mihhail Lotman University of Tartu, Tallinn University
  • Igor Pilshchikov Tallinn University
  • Maria-Kristiina Lotman University of Tartu

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, Walter 1935. Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis B XXXIV. Tartu: K. Mattiesen.

Lotman, Jurij 1964. Lekcii po struktural’noj poetike. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Mints, Zara (ed.) 1987. Studia metrica et poetica. Poeetiliste süsteemide dünaamika = Trudy po metrike i poetike. Dinamika poeticheskikh sistem. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Põldmäe, Jaak 1974. Klassikalisi luuletus- ja stroofivorme. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.

Põldmäe, Jaak 1975. Eesti silbilis-rõhulise värsisüsteemi uurimise meetod ja Betti Alveri poeemide nelikjambi rütm. In: Rätsep. Huno (ed.) Keele modelleerimise probleeme 5. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 363, 163-233.

Põldmäe, Jaak (ed.) 1976. Studia metrica et poetica I. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Põldmäe, Jaak (ed.) 1977. Studia metrica et poetica II. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Talvet, Jüri (ed.) 1982. Studia metrica et poetica. Värsiõpetuse aktuaalseid probleeme ja soome-ugri värsitehnika küsimusi = Aktual’nye problemy stikhovedenija i voprosy finno-ugorskogo stikhoslozhenija. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Talvet, Jüri (ed.) 1985. Studia metrica et poetica. Poeetilise teksti tüpoloogia, tõlke ja retseptsiooni probleeme = Trudy po metrike i poetike. Problemy tipologii, perevoda i recepcii poeticheskogo teksta. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Talvet, Jüri (ed.) 1990. Studia metrica et poetica. Žanri ja kujundi poeetika = Trudy po metrike i poetike. Poetika zhanra i obraza. Tartu: [Tartu Riiklik Ülikool].

Published
2014-04-22
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)