Evolutsiooniline epistemoloogia. I osa: ideedeajalooline kujunemine ja põhilised koolkonnad

  • Indrek Peedu University of Tartu

Abstract

Selle artikli eesmärgiks on käsitleda evolutsioonilise epistemoloogia uurimisprogrammi ajaloolist kujunemist, põhitähelepanuga põhilistel teoreetilistel argumentidel. Evolutsiooniline epistemoloogia tähendab siinkohal lähenemist, mille eesmärgiks oli laiemalt losooa ja kitsamalt epistemoloogia biologiseerimine ehk epistemoloogia küsimustele bioloogia kaudu vastuste leidmine. Seega on epistemoloogia naturaliseerimine selle uurimisprogrammi järgi võimalik, kui rakendada bioloogilisi ja evolutsiooniteoreetilisi teadmisi ja töömeetodeid.Ometi on praeguseks valdavalt jõutud veendumusele, et seatud eesmärke pole õnnestunud saavutada, seda hoolimata asjaolust, et vaadeldava uurimisprogrammi evolutsiooniline lähtepunkt on endiselt üldtunnustatud. Tingituna vastuolulisest hetkeseisust on siinses artiklis põhitähelepanu all evolutsioonilise epistemoloogia kujunemine Darwinist ja 19. sajandist alates käesoleva ajani. Eelkõige keskendun 20. sajandi teise poole põhiliste teoreetikute (Campbell, Vollmer,Wuketits, Plotkin) seisukohtade ja hüpoteeside analüüsimisele, toomaks välja põhilised tulemused ja eesmärgid, mida püüti saavutada ja mille kaudu epistemoloogia biologiseerimist võimalikuks peeti. Eritähelepanu pööran seejuures põhiteoreetikute ideede sarnasustele ja erinevustele, andmaks hinnangut sellele, kuivõrd õnnestunuks esitatud argumente praeguses seisus pidada võib.

Published
2016-06-10
How to Cite
Peedu, I. (2016). Evolutsiooniline epistemoloogia. I osa: ideedeajalooline kujunemine ja põhilised koolkonnad. Studia Philosophica Estonica, 8(1), 17-50. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14342
Section
Articles