Objektiivsest teadmisest C. S. Peirce'i kosmoloogia näitel

  • Enn Kasak Tartu University

Abstract

C. S. Peirce püüdis realistlikule pragmatismile tuginedes üsna edukalt välja töötada vahendeid tollal veel kujunemisjärgus olevate teaduste tarbeks – nt sümboolne loogika, semiootika ja kosmoloogia. Peirce’i kosmoloogia on mõneti teenimatult varju jäänud võrreldes ta saavutustega nt semiootikas või loogikas. Kuigi tolle ajastu kosmoloogia oli pigem metafüüsika kui füüsika, peaks arvesse võtma, et Peirce on töötanud ka astrofüüsikuna ja tal peaaegu võimatu vältida kokkupuudet kosmoloogiliste probleemidega. Peirce’i kosmoloogia käsitlemisel tekib oht terminit „teadmine“ ekvivookselt kasutada ja selle vältimiseks tuleb vahet teha erinevatel teadmise tüüpidel. Kosmoloogias läheb sageli tarvis selliseid teadmisi, mis on üpris eripärased: need on väga üldised ja paiknevad teadaoleva piiridel, neid on väga raske kinnitada kogemusega ning neist võib olla raske isegi selgesti mõelda, sest inimlik mõtlemine võib kosmoloogiliste kategooriatega tegelemiseks olla vähesobiv. Sellist teadmist võiks nimetada teaduslikkusele pretendeerivaks teadmiseks universaalidest (ideedest), lühendatult i-teadmiseks. Seda tüüpi teadmise kõrval läheb vaja ka teisi teadmise tüüpe, nt selliseid, mida K. R. Popper liigitas subjektiivseteks ja objektiivseteks.

Peirce’i kosmoloogia põhjalikum käsitlemine ei mahu käesoleva artikli raamesse, ent ka eeltöö käigus saab põgusalt vaadelda pragmatitsistliku kosmoloogia kategooriaid ning vaadelda, kuidas võiks neid tõlgendada tänapäevane kosmoloog. Kuigi XXI sajandi füüsika ja kosmoloogia valguses on mõnd Peirce’i seisukohta kerge kritiseerida, tuleb ikkagi tunnustada filosoofi võimet ette näha tulevase teadusliku kosmoloogia alusideid. Artiklis püütakse selgusele jõuda, kas Peirce vigadest ja õnnestumisest võiks olla võimalik õppida, kui püüame täna taas prognoosida, millised ideed võiks tulevases kosmoloogias ja füüsikas olulist rolli mängida. Näib, et kosmoloogiat prognoosides on kasulik pöörata tähelepanu i-teadmisele.

Author Biography

Enn Kasak, Tartu University
Õigusteaduskond
Published
2016-07-05
How to Cite
Kasak, E. (2016). Objektiivsest teadmisest C. S. Peirce’i kosmoloogia näitel. Studia Philosophica Estonica, 8(1), 91-112. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14345
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)