Subjekti- ja vabadusekäsituse muutused Jean-Paul Sartre’i fenomenoloogias ja eksistentsialismis

  • Tarmo Tirol University of Tartu

Abstract

Artikkel uurib muutusi ja arenguid Jean-Paul Sartre’i subjektikäsituses, mis leidsid aset tema fenomenoloogilise ja eksistentsialistliku mõtlemise perioodidel (kuni 50. aastate lõpuni), keskendudes valdavalt tema filosoofilistele töödele, rõhuasetusega subjekti üldist struktuuri puutuval problemaatikal. Suurimat tähelepanu pälvivad vabadusega seonduvad transformatsioonid, sest selles vallas on Sartre’i seisukohtade erinevused kõige märgatavamad ja ühtlasi kõige olulisemad, kuid jõudumööda pööratakse pilk ka nüansseeritumatele teisendustele. Artikkel tutvustab põgusalt nimetatud muutuste ja nende taga seisvate arengute sisu, püüab Sartre’i mõtlemise perioode klassifitseerida, loob võrdlusi varasemate ja hilisemate teoste vahel ning polemiseerib autoritega, kes modifikatsioonide tähtsust kas alahindavad või sootuks tähelepanuta jätavad. Kokkuvõttes jõutakse tõdemuseni, et paljudel hilisema Sartre’i poolt kasutatavatel mõistetel on varasemaga võrreldes üsna teistsugune tähendus ning need tähendusnihked annavad tunnistust sellest, et Sartre’i subjekti-filosoofias leidsid aset mõned üsna kardinaalsed, eriti just vabadust ja subjekti läbipaistvust puudutavad pöörded.

Published
2017-12-08
How to Cite
Tirol, T. (2017). Subjekti- ja vabadusekäsituse muutused Jean-Paul Sartre’i fenomenoloogias ja eksistentsialismis. Studia Philosophica Estonica, 9(2), 48-79. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14361
Section
Articles