[1]
Tool, A. 2021. Wilhelm Dilthey ja 19. sajandi saksa akadeemiline filosoofiaajalugu. Studia Philosophica Estonica. 13, (Feb. 2021), 1-26.