[1]
Jakapi, R. 2021. Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel. Studia Philosophica Estonica. 13, (Feb. 2021), 1-18.