[1]
Jakapi, R. 2020. Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel. Studia Philosophica Estonica. 13, (Feb. 2020), 9-26.