(1)
Jakapi, R. Filosoofia Ajaloo Uurimisest Angloameerika Traditsioonis G. Berkeley Vaadete käsitlemise näitel. SPE 2020, 13, 9-26.