(1)
Matjus, Ülo. Martin Heidegger Meetodi Mõistest Oma Fenomenoloogia-Eelses Filosoofias. SPE 2021, 13, 1-11.