Kasak, E. (2016). Objektiivsest teadmisest C. S. Peirce’i kosmoloogia näitel. Studia Philosophica Estonica, 8(1), 91-112. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14345