Tekku, P. (2021). Filosoofiliste teoste t├Álked eesti keelde ja nende retseptsioon 1944. aastani . Studia Philosophica Estonica, 14, 11-36. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/16920