Tool, A. (2021). Wilhelm Dilthey ja 19. sajandi saksa akadeemiline filosoofiaajalugu. Studia Philosophica Estonica, 13, 1-26. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17079