Jakapi, R. (2021). Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel. Studia Philosophica Estonica, 13, 1-18. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080