Kustassoo, K. (2020). Ajaloo destruktsioon: noore Martin Heideggeri lähenemisest filosoofia ajaloole. Studia Philosophica Estonica, 13, 154-173. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18456