Viidebaum, L. (2020). Filosoofiast ja selle õpetamisest pärast Sokratest. Studia Philosophica Estonica, 13, 97-118. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18648