Lott, T., & Sooväli, J. (2020). Tähelepanekuid filosoofia ja tema ajaloo kohta. Studia Philosophica Estonica, 13, 1-8. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18649