JAKAPI, R. Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel. Studia Philosophica Estonica, v. 13, p. 1-18, 7 Feb. 2021.