JAKAPI, R. Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel. Studia Philosophica Estonica, v. 13, p. 9-26, 7 Feb. 2020.