MATJUS, ÜLO. Martin Heidegger meetodi mõistest oma fenomenoloogia-eelses filosoofias. Studia Philosophica Estonica, v. 13, p. 1-11, 21 Aug. 2021.