Jakapi, Roomet. 2020. “Filosoofia Ajaloo Uurimisest Angloameerika Traditsioonis G. Berkeley Vaadete käsitlemise näitel”. Studia Philosophica Estonica 13 (February), 9-26. http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080.