Friedenthal, Meelis. 2020. “Filosoofia Ajalugu Varauusaegses Tartu ülikoolis”. Studia Philosophica Estonica 13 (December), 1-24. http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17081.