Matjus, Ülo. 2021. “Martin Heidegger Meetodi Mõistest Oma Fenomenoloogia-Eelses Filosoofias”. Studia Philosophica Estonica 13 (August), 1-11. http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18089.