Kustassoo, Karin. 2020. “Ajaloo Destruktsioon: Noore Martin Heideggeri lähenemisest Filosoofia Ajaloole”. Studia Philosophica Estonica 13 (December), 154-73. http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18456.