Luks, L. (2018) “Tõejärgsusest tõsiselt—tõetus kui nihilismi ajastule vastav intellektuaalne hoiak”, Studia Philosophica Estonica, 11, pp. 128-147. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14409 (Accessed: 22January2020).