Tekku, P. (2021) “Filosoofiliste teoste tõlked eesti keelde ja nende retseptsioon 1944. aastani ”, Studia Philosophica Estonica, 14, pp. 1-26. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/16920 (Accessed: 17May2022).