Jakapi, R. (2020) “Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel”, Studia Philosophica Estonica, 13, pp. 9-26. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080 (Accessed: 5June2023).