Jakapi, R. (2021) “Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel”, Studia Philosophica Estonica, 13, pp. 1-18. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080 (Accessed: 28October2021).