Friedenthal, M. (2020) “Filosoofia ajalugu varauusaegses Tartu ülikoolis”, Studia Philosophica Estonica, 13, pp. 1-24. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17081 (Accessed: 24October2021).