Kustassoo, K. (2020) “Ajaloo destruktsioon: noore Martin Heideggeri lähenemisest filosoofia ajaloole”, Studia Philosophica Estonica, 13, pp. 154-173. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18456 (Accessed: 22January2022).