Viidebaum, L. (2020) “Filosoofiast ja selle õpetamisest pärast Sokratest”, Studia Philosophica Estonica, 13, pp. 97-118. Available at: http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18648 (Accessed: 22January2022).