[1]
R. Jakapi, “Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel”, SPE, vol. 13, pp. 1-18, Feb. 2021.