Tool, A. “Wilhelm Dilthey Ja 19. Sajandi Saksa Akadeemiline Filosoofiaajalugu”. Studia Philosophica Estonica, Vol. 13, Feb. 2021, pp. 1-26, http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17079.