Jakapi, R. “Filosoofia Ajaloo Uurimisest Angloameerika Traditsioonis G. Berkeley Vaadete käsitlemise näitel”. Studia Philosophica Estonica, Vol. 13, Feb. 2020, pp. 9-26, http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080.