Matjus, Ülo. “Martin Heidegger Meetodi Mõistest Oma Fenomenoloogia-Eelses Filosoofias”. Studia Philosophica Estonica, Vol. 13, Aug. 2021, pp. 1-11, http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18089.