Kustassoo, K. “Ajaloo Destruktsioon: Noore Martin Heideggeri lähenemisest Filosoofia Ajaloole”. Studia Philosophica Estonica, Vol. 13, Dec. 2020, pp. 154-73, http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18456.