Jakapi, Roomet. “Filosoofia Ajaloo Uurimisest Angloameerika Traditsioonis G. Berkeley Vaadete käsitlemise näitel”. Studia Philosophica Estonica 13 (February 7, 2021): 1-18. Accessed October 28, 2021. http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080.