Kustassoo, Karin. “Ajaloo Destruktsioon: Noore Martin Heideggeri lähenemisest Filosoofia Ajaloole”. Studia Philosophica Estonica 13 (December 8, 2020): 154-173. Accessed January 22, 2022. http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/18456.