KULL, K.; VELMEZOVA, E. How to develop semiotics: Paul Cobley. Sign Systems Studies, v. 51, n. 1, p. 195-227, 24 Apr. 2023.