Kogude läbitöötamine ja rekataloogimine Tü raamatukogus 2008. aastal

Anneli Sepp, Kristina Pai

Keywords


rekataloogimine;läbitöötamine

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.